26.12.2021

WINTER SALES 2022

REGULAMIN

PROMOCJI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Akcja jest organizowana pod nazwą „Winter Sales” i jest zwany dalej: "Promocją".

2.Organizatorem Promocji jest MATITU Monika Stus-Żurowska, ul. Szczęśliwa 33, 87-100 Toruń, zwanym dalej Organizatorem.

3.Promocja jest dostępna w salonie FLEXA Warszawa, Domoteka, ul. Malborska 41 oraz na stronie sklepu internetowego www.sklep.mebleflexa.pl i trwa  od 27.12.2021 godz. 00:00:01 do 31.01.2022 godz 23:59:59.

4.Promocja ma charakter krajowy, mogą w nim brać udział osoby zamieszkujące na terenie kraju Rzeczpospolita Polska.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a/posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. Rabat udzielony w ramach Promocji to % od ceny katalogowej wymieniony w regulaminie. Ceny podane na stronie są pokazane już po rabacie.

a/ ceny łóżek będących zestawami mebli pokazane na stronie uwzględniają już promocję i ich wartość to katalogowa cena pomniejszona o rabat % wymieniony w regulaminie, mimo, że nie są przekreślone.

b/ ceny artykułów nie będących zestawami pokazane są na stronie w formie ceny katalogowej przekreślonej i cena po rabacie % wymienionym w regulaminie pokazanej obok.

 c/transport jest płatny dodatkowo.
 d/ Rabat na cały asortyment FLEXA w tej promocji wynosi 15%
 

 3. Dodatkowe zasady promocji i prezentacja na stronie: 

a/nie ma możliwości uzyskania rabatu "do tyłu" na wcześniej złożone zamówienia

b/ nie ma możliwości wymiany na gotówkę kwoty rabatu w żadnej formie

c/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego.

§ 3

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

 

1. Promocja dotyczy wszystkich regularnych produktów FLEXA w ofercie.

2. Produkty oferowane w zakładce "WYPRZEDAŻ"  nie sa objęte dodatkowo jeszcze tą promocją . Promocje nie sumują się.  

3. Lampki LED nie są objęte promocją.


                                                                                § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sklep.mebleflexa.pl

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by Trol Intermedia