13.03.2020

-20% sklep int

REGULAMIN

PROMOCJI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Akcja jest organizowana pod nazwą „-20% w sklepie internetowym bez wychodzenia z domu” i jest zwany dalej: "Promocją".

2.Organizatorem Promocji jest MATITU Monika Stus-Żurowska, ul. Szczęśliwa 33, 87-100 Toruń, zwanym dalej Organizatorem.

3.Promocja jest dostępna w salonach FLEXA (Warszawa, Domoteka, ul. Malborska 41 oraz Toruń, ul. Broniewskiego 6) oraz na stronie sklepu internetowego www.sklep.mebleflexa.pl i trwa  od 13.03.2020 godz. 16:00:00 do końca okresu zagrozenia epidemicznego roku.

4.Promocja ma charakter krajowy, mogą w nim brać udział osoby zamieszkujące na terenie kraju Rzeczpospolita Polska.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a/posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. Rabat udzielony w ramach Promocji to 20% od ceny katalogowej. Ceny podane na stronie są pokazane już po rabacie, z zastrzeżeniem:

a/ ceny łóżek będących zestawami mebli pokazane na stronie uwzględniają już promocję i ich wartość to katalogowa cena pomniejszona o rabat 20%, mimo, że nie są przekreślone.

b/ ceny artykułów nie będących zestawami pokazane są na stronie w formie ceny katalogowej przekreślonej i cena po rabacie 20% pokazana obok.

 c/transport jest płatny dodatkowo.

  

 3. Dodatkowe zasady promocji i prezentacja na stronie: 

a/nie ma możliwości uzyskania rabatu "do tyłu" na wcześniej złożone zamówienia

b/ nie ma możliwości wymiany na gotówkę kwoty rabatu w żadnej formie

c/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego.

§ 3

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

 

1. Promocja dotyczy wszystkich regularnych produktów FLEXA w ofercie.

2. Produkty oferowane w zakładce "WYPRZEDAŻ"  nie sa objęte dodatkowo jeszcze tą promocją . Promocje nie sumują się.  

3. Lampki LED nie są objęte promocją.


                                                                                § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sklep.mebleflexa.pl

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by Trol Intermedia