15.02.2021

5-10-15 % rabatu

REGULAMIN

PROMOCJI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Akcja jest organizowana pod nazwą „5-10-15 % rabatu” i jest zwany dalej: "Promocją".

2.Organizatorem Promocji jest MATITU Monika Stus-Żurowska, ul. Szczęśliwa 33, 87-100 Toruń, zwanym dalej Organizatorem.

3.Promocja jest dostępna w salonach FLEXA (Warszawa, Domoteka, ul. Malborska 41 i na stronie sklepu internetowego www.sklep.mebleflexa.pl i trwa  od 15.02.2021 19:45:00 do 20.03.2021 roku., godz. 23:59:59.

4.Promocja ma charakter krajowy, mogą w nim brać udział osoby zamieszkujące na terenie kraju Rzeczpospolita Polska.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a/posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 b/ ceny łóżek będących zestawami mebli oraz poszczególnych towarów pokazane są na stronie w cenach katalogowych. Rabat w zależności od wysokości zamówienia liczony jest w koszyku od całego zamówiena jakie się w nim znajduje wg zasady:

Od 0zł do 1000 zł - 5% rabatu,

Od 1001 zł do 4000 zł - 10% rabatu

powyzej 4000 zł 15% rabatu

od ww cen katalogowych zaprezentowanych na w cenniku.

c/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego.

d/ Organizator zastrzega prawo do obniżenia wysokości rabatu w przypadku ewentualnego zwrotu zamówionego towaru do wysokości realnego zamówienia po uwzględnieniu zwrotu. Kwotę wynikająca z pomniejszonego rabatu Organizator ma prawo potrącić z kwoty zwracanej Uczestnikowi.

e/ w przypadku zakupu poprzez złożenie dwóch lub więcej osobnych zamówień system nie zsumuje kwoty łącznej - dopuszcza się w takiej sytuacji zsumowanie wartości ze złożonych zamowien i uzyskanie wyzszego rabat jedynie poprzez indywidualny kontakt z obsługą sklepu.

 

 2. Zasady promocji i prezentacja na stronie:

a/Promocja dotyczy całego asortymentu.

b/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego. 

c/nie ma możliwości uzyskania rabatu "do tyłu" na wcześniej złożone zamówienia


                                                                                   § 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sklep.mebleflexa.pl

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by Trol Intermedia