03.12.2019

Prezenty w cenie netto!!

REGULAMIN

PROMOCJI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Akcja jest organizowana pod nazwą „Prezenty w cenie netto” i jest zwany dalej: "Promocją".

2.Organizatorem Promocji jest MATITU Monika Stus-Żurowska, ul. Szczęśliwa 33, 87-100 Toruń, zwanym dalej Organizatorem.

3.Promocja jest dostępna w salonach FLEXA (Warszawa, Domoteka, ul. Malborska 41 oraz Toruń, ul. Broniewskiego 6) oraz na stronie sklepu internetowego www.sklep.mebleflexa.pl i trwa  od 04.12.2019 godz. 12:00:00 do 24.12. 2019 roku., godz. 23:59:59.

4.Promocja ma charakter krajowy, mogą w nim brać udział osoby zamieszkujące na terenie kraju Rzeczpospolita Polska.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a/posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

b/ ceny łóżek będących zestawami mebli pokazane na stronie uwzględniają już promocję i ich wartość to katalogowa cena netto, mimo, że nie są przekreślone. (Realny rabat liczony od cen katalogowych brutto to rabat w wysokości -18,7% od cen katalogowych) .

 c/ ceny artykułów nie będących zestawami pokazane są na stronie w formie ceny katalogowej przekreślonej i cena po rabacie pokazana obok.

 d/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego.

 2. Zasady promocji i prezentacja na stronie:

a/ Promocja dotyczy określonych produktów

c/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego. 

d/nie ma możliwości uzyskania rabatu "do tyłu" na wcześniej złożone zamówienia

e/ nie ma możliwości wymiany na gotówkę kwoty rabatu w żadnej formie

§ 3

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

1. Wysokość rabatu promocyjnego nie zależy od kategorii Produktów, cały asortyment jest objęty promocją. Cena zakupu dla klienta to cena netto liczona od cen katalogowych.

Realna wielkość rabatu w tej promocji liczona od cen katalogowych brutto to -18,7%.

 

 

                                                                                                        § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sklep.mebleflexa.pl

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by Trol Intermedia