Promocja Powitalna Regulamin

REGULAMIN

PROMOCJI POWITALNEJ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Akcja jest organizowana pod nazwą „Promocja Powitalna” i jest zwany dalej: "Promocją".

2. Organizatorem Promocji jest MATITU Monika Stus-Żurowska, ul. Szczęśliwa 33, 87-100 Toruń, zwanym dalej Organizatorem.

3. Promocja jest prowadzona wyłącznie w Internecie, na stronie sklepu internetowego www.sklep.mebleflexa.pl.

4. Konkurs ma charakter krajowy, mogą w nim brać udział osoby zamieszkujące na terenie kraju Rzeczpospolita Polska.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a/posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b/zapisze się do newsletter’a poprzez podanie własnego adresu mailowego w formularzu dostępnym na stronie sklepu internetowego www.sklep.mebleflexa.pl przez co wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i akcjach marketingowych oferowanych przez sklep internetowy www.sklep.mebleflexa.pl.

c/na podany adres email Uczestnik otrzyma email aktywujący z podanym linkiem, który należy kliknąć aby aktywować swoje konto w newsletterze.

d/Po aktywowaniu Uczestnik otrzyma drugiego emaila z informacja, że konto jest aktywne i z kodem 5 znakowym uprawniającym do -5% rabatu na pierwsze zakupy w sklepie internetowym www.sklep.mebleflexa.pl. Kod jest jednorazowy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty wygenerowania. Rabat naliczany jest w koszyku sklepu po wpisaniu kodu w odpowiednie pole.

e/Kod rabatowy jest przynależny do jednego adresu email, który został podany w formularzu newsletterowym. Kody z różnych adresów email nie sumują się.

f/Uwaga, kod rabatowy będzie wygenerowany tylko po aktywacji konta w newsletterze.

g/W przypadku nie wykorzystania kodu rabatowego nie ma możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.

h/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego i nie sumuje się z innymi.

§ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji jest poinformowany o zasadach polityki prywatności prowadzonej przez Sprzedającego.

2.Akceptacja Regulaminu Promocji jest równoznaczna ze złożeniem przez Uczestnik następującego oświadczenia: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez MATITU Monika Stus-Żurowska, z siedzibą w Toruniu, ul. Szczęśliwa 33 i na powierzenie danych w celu przetwarzania w zakresie działalności marketingowej oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail i nr telefonu informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Jestem świadomy że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania”.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sklep.mebleflexa.pl

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by Trol Intermedia